opdrachten

Dagelijks journaal

Journaal

Iedere dag nieuws tijdens een belangrijke organisatieverandering. >>>

Onderwijsinnovatie

Het hoger onderwijs innoveert en ICT is een belangrijke versneller. >>>

Natuurkaravaan

Leiderschap

Met een tent het land in: zes gesprekken over natuur en samenleving. >>>

Dagvoorzitters

Leiderschap

Een dagvoorzitterschap is als muziek bij een film. >>>

Energieneutraal

Meebouwen aan een omvangrijke transitie: alle gebouwen in NL energieneutraal. >>>

Ontbijtsessies

Leiderschap

Hoe krijg je woningeigenaren aan het verduurzamen? >>>

Leiderschap in de hoofdstad

Leiderschap

Hoe verbind je de leiders van een grote, van oudsher decentrale organisatie? >>>

Gezonde leefstijl

Gezonde leefstijl

Professionals gezondheidsbevordering staan voor de schone taak Nederlanders aan een gezonde leefstijl te helpen. >>>

Verhaal bij een verandering

Verandering

De zorg is in verandering en zorgverzekeraars veranderen mee. >>>

Mogen megastallen?

Megastallen

Zijn grote stallen beter of slechter voor mens, dier, milieu en landschap? Een burgerpanel sprak zich uit. >>>

Alles is gezondheid...

Leiderschap

Gezond leven lukt alleen als het tot in de haarvaten van de samenleving aandacht krijgt. >>>

Getting together

Samengaan

Wat heeft een fusie tussen twee organisaties met DWDD te maken? >>>

Groene steden

Groene steden

Parken en speelplekken leveren veel op. Wie moet er in investeren?. >>>

Complex waterbeheer

Harmoni-CA

Door klimaatverandering wordt het beheer van water belangrijker én ingewikkelder. Europese samenwerking is cruciaal. >>>

blog

De opmars van online

Online

Online bijeenkomsten zijn formeler en informeler tegelijk. >>>

Gesprekken hebben ritme

Gespreksritme

Gesprekspartners zijn beter verbonden als ze elkaars spraakritme volgen. >>>

Snel afwisselen

Snel afwisselen

Snelle spreekbeurten kunnen een beter gesprek opleveren. >>>

Groepsbesluit

Groepsbesluit

Een groep kan een beter besluit te nemen dan een individu. Maar dat gaat niet vanzelf. >>>

Uitgeput ego

Uitgeput ego

Kunnen uitgeputte ego's een bijeenkomst parten spelen? >>>

Aandacht

Aandacht

Een overvloed aan informatie betekent zorgvuldig omgaan met aandacht. >>>

De kunde van deskundigen

Deskundigen

De deskundigheid van een deskundige is lang niet altijd goed in te schatten. >>>

Who's afraid of ...

Kleuren

Kleuren beïnvloeden mensen en dus ook bijeenkomsten. Maar welke kleur doet wat? >>>

Snel schakelen

Schakelen

Leren én herinneren tegelijk is een kwestie van schakelen. >>>

Get up, stand up

Een Italiaanse kunstenaar maakte een hekje om een gesprek aan te knopen. >>>

Wensen in beeld

Wensen in beeld

Mensen weten niet altijd wat ze willen. Dat is lastig als ze hun wensen op tafel mogen leggen. >>>

Luisterziek

Luisterziek

Waarom kan het onderhoudend zijn om naar gesprekken te luisteren? >>>

De winst van stilte

Stilte

Even zwijgen kan de creativiteit bevorderen. >>>

Nadelen van nadenken

Nadenken

Praten maakt het denken bewust. Is dat altijd handig? >>>

Infomania en knooppunten

Knooppunten

We komen om in informatie. Kunnen bijeenkomsten helpen, in plaats van nog meer informatie toevoegen? >>>