Mannen met plannen helpt organisaties, programma’s en projecten communicatiever te opereren bij verandering en vernieuwing.

We richten ons op het ontwerp en de begeleiding van veeleisende bijeenkomsten, het uitstippelen van communicatiestrategieŽn en de visualisatie van complexe informatie.

Marcel Brosens en Raymond Reesink zijn werkzaam als gespreksleiders, communicatiestrategen en docenten. In 2006 richtten ze tweemansbureau Mannen met plannen op. Samen begeleidden ze sindsdien 1.000+ veeleisende bijenkomsten. Raymond is als onderzoeksdocent parttime verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Marcel is bedrijfskundige, gedragswetenschapper en beeldend kunstenaar.

Wat we doen

Voor wie we werken

Onze projecten gaan vaak over maatschappelijke thema's, zoals duurzame energiewinning, groen, landbouw, ruimtelijke ordening, mobiliteit, gezonde leefstijl, zorg en onderwijsvernieuwing. We werk(t)en onder meer voor:

Opdrachtgevers

Wat ons drijft

De groeiende complexiteit van onze netwerksamenleving is een langlopende, duurzame trend. Goede communicatie en informatieuitwisseling wordt steeds belangrijker én lastiger. Daarom zijn nieuwe manieren van kennisdelen, discussiëren en beslissen nodig. Nieuwe vormen van omgaan met ingewikkelde situaties en informatie. En nieuwe wegen om mensen te bewegen.