WELKOM

Met plannen

Mannen met plannen is het tweemansbureau van Marcel Brosens en Raymond Reesink.

Onze opdrachtgevers bellen ons als er iets extra’s wordt gevraagd in een bijeenkomst of een veranderproces. Omdat er veel verschillende partijen betrokken zijn, de inhoud ingewikkeld is, belangen uiteen lopen of er iets bijzonders staat te gebeuren. Of als dat allemaal tegelijk aan de hand is.

We helpen met procesbegeleiding, gespreksleiding en communicatiestrategieën. En met ideeën natuurlijk.

alternative

Dagvoorzitters

We ontwerpen en begeleiden cruciale bijeenkomsten als gespreksleider, facilitator, presentator of online host.

Procesbegeleiders

We begeleiden organisaties en samenwerkingsverbanden in het hart van maatschappelijke veranderprocessen.

Communicatiestrategen

We ontwikkelen communicatieplannen met een heldere koers en een scherp oog voor de omgeving.

alternative
IMPRESSIE

Snapshots uit onze praktijk

Overheid 35%
(Semi-)publieke organisaties 40%
Bedrijven en overig 25%

Wij steken onze energie het liefst in veranderingen die de wereld een beetje beter maken. Zoals duurzame energievoorziening, gezonde leefstijl, een leefbare buurt, fossielvrije mobiliteit, een sterke lokale economie, patiëntgerichte zorg, een groene omgeving en goed onderwijs.

 • 1
  Gespreksleiding en dagvoorzitterschap van real life en online bijeenkomsten
 • 2
  Begeleiden van samenwerk- en veranderprocessen
 • 3
  Ontwikkelen en uitvoeren van communicatie strategieën
 • 4
  Visies, plannen, redactie en visualisatie bij complexe thema's
 • 5
  Onafhankelijk voorzitterschap van (advies)raden en klankbordgroepen
 • 6
  Coachen van bestuurders en vakexperts bij cruciale overlegsituaties

Het vermogen om constructief in contact te zijn, staat onder druk.

 • Mensen werken steeds vaker samen vanuit heel verschillende invalshoeken, denkwijzen en taalgebruik.
 • De verhoudingen tussen mensen en instituten zijn genivelleerd; wij zijn gelijk, maar ik héb gelijk.
 • Het publieke debat en online discours is levendig en veelkleurig, maar kan ook ruw en destructief zijn.
 • Er is volop concurrentie om aandacht.

Dat gaat ons aan het hart. We zoeken daarom steeds naar passende manieren van kennisdelen, discussiëren en beslissen. En naar nieuwe vormen van omgaan met complexe informatie tijdens ingewikkelde veranderingen.

Bijeenkomsten die we vaak begeleiden


ABrainstorms en heisessies
Ideeën ontwikkelen, strategieën uitstippelen, jaarplannen maken en samenwerking verbeteren.
Prioriteiten stellen, lijnen uitzetten en besluiten nemen.
Informeren, inspireren, aanjagen en onderlinge contacten versterken.
Bewoners informeren en luisteren naar wat er speelt.
alternative
WERK

Enkele terreinen waarop we werkzaam zijn

alternative

Ruimte voor lopen

Gezamenlijke ambitievorming en positionering voor een platform met een missie.

alternative

Regio

Versterken van de bestuurlijke samenwerking in Regio Arnhem Nijmegen .

alternative

Energietransitie

Meebouwen aan verduurzaming: alle bestaande en nieuwe woningen CO2-neutraal.

alternative

Onderwijsinnovatie

Helpen bij de versnelde vernieuwing en digitalisering van het initieel onderwijs.

alternative

Voorzitters

Onafhankelijk voorzitterschap bij uiteenlopende of strijdige belangen.

alternative

Gezond leven

Bijdragen aan gelijke kansen op een goede gezondheid voor alle Nederlanders.

alternative

Natuur in Nederland

Verbindingen leggen voor een betere balans tussen natuur en samenleving.

alternative

Goede zorg

Impulsen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen.

Opdrachtgevers

We hebben veel te danken aan opdrachtgevers die hun vertrouwen aan ons gaven. Dit is een selectie.

alternative
alternative
BOEK

Bijeenkomsten ontrafeld

Ons boek Bijeenkomsten ontrafeld helpt te begrijpen hoe bijeenkomsten werken en biedt handvatten om ze te verbeteren. Diepgravend en praktisch. Hoe houd je een gesprek op koers? Waar komen emoties vandaan en hoe ga je ermee om? Hoe maak je complexe informatie behapbaar? Wat is eigenlijk de ideale zaalopstelling? En hoe kun je groepen helpen betere besluiten te nemen?

Meer informatie staat op de speciale boekwebsite bijeenkomstenontrafeld.nl. Daar kun je het boek ook bestellen.

alternative

Goodies

Kennisclips die je kunnen helpen bij belangrijke bijeenkomsten en cruciale gesprekken.

alternative
Whitepaper over online versus real life bijeenkomsten
alternative
In gesprek met taalkundige Anne van Leeuwen over ritme in gesprekken
alternative
Een ordening van digitale tools voor online én IRL bijeenkomsten
alternative
De inleiding van ons boek Bijeenkomsten Ontrafeld
alternative
Een overzicht van veelvoorkomende typen bijeenkomsten
alternative
Onze podcast over besluitvorming in groepsverband
alternative
WIE

Nieuwsgierig naar gesprekken

In 2006 richtten Marcel Brosens (1970) en Raymond Reesink (1970) tweemansbureau Mannen met plannen op. We wilden (en willen nog steeds) meer leren over momenten waarop mensen samenkomen om iets ingewikkelds te bespreken. Met als doel die lessen toe te passen bij het ontwerp en de begeleiding van cruciale bijeenkomsten en maatschappelijke veranderprocessen.

1000

Real life
bijeenkomsten
200

Online
bijeenkomsten
1

Jaren
actief
CONTACT

We horen graag van je!

Mannen met plannen heeft geen vaste kantoorruimte. We werken vanuit huis, onderweg, bij opdrachtgevers, in de studio en op locatie. Om ons te bereiken kun je het beste een bericht sturen of bellen.

alternative