Groeiende zorgkosten

De zorgkosten rijzen de pan uit, lezen we regelmatig in het nieuws. Tegelijkertijd zijn er personeelstekorten en staat de kwaliteit van zorg onder druk. Het moet dus anders en dat kan ook. De zorg kan bijvoorbeeld:

  • zich meer organiseren rondom de patiënt of cliënt en naasten;
  • niet alleen klinische uitkomsten, maar ook impact op de kwaliteit van leven als kompas gebruiken;
  • samen beslissen de gewoonste zaak van de wereld maken;
  • zoveel mogelijk gebruikmaken van digitale mogelijkheden;
  • inzetten op een cultuur van samen leren en verbeteren.
alternative

Patiëntperspectief

De afgelopen jaren werkten we regelmatig voor organisaties die actief zijn in de zorg; van overheid tot zorginstelling. De meeste indruk maakten steevast de gesprekken en interviews met patiënten en cliënten. Die gingen over hun leven en de veerkracht die ze toonden. Maar ook over hoe de zorg beter kan, zelfs zonder dat het duurder hoeft te worden.

alternative

Een greep uit onze werkzaamheden op het gebied van zorg.

  • Begeleiden van consultatie-, voorlichtings- en netwerkbijeenkomsten over de subsidieregeling Het leren gebruiken van uitkomstinformatie bij samen beslissen, uitgevoerd door Zorginstituut Nederland.
  • Ontwerp en dagvoorzitterschap van congressen van het programma Uitkomstgerichte Zorg, een samenwerking van VWS, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, Patiëntenfederatie en ZN.
  • Begeleiden van een serie interne werkbijeenkomsten resulterend in een advies over multidisciplinair werken bij zorginstelling Nieuw Unicum.
  • Opstellen en helpen uitvoeren van een communicatieaanpak voor het Informatieknooppunt Zorgfraude.
  • Dagvoorzitterschap van congressen en webinars, zoals De dag van de praktijk van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, congressen over regeldruk en goed bestuur van het ministerie van VWS en webinars voor Weg van de wachtlijst in de GGZ.