In het kort

Marcel Brosens werkt ruim vijfentwintig jaar als procesbegeleider en communicatieadviseur voor overheid, bedrijfsleven en non-profit-organisaties. Zijn specialisme ligt op het snijvlak van organisatie en omgeving. Hij begeleidt processen van visieontwikkeling en vernieuwing, en adviseert (project)managers, (programma)directeuren en bestuurders over de beste communicatiestrategie. Marcel ontwierp en begeleidde 500+ bijeenkomsten als gespreksleider, moderator en dagvoorzitter. Dat varieerde van bestuurlijk overleg tot brainstorm en van congres tot webinar.

  • Geboren: 1970
  • Woonplaats: Utrecht
  • Talen: Nederlands, Engels
alternative

Impressie opdrachtgevers

Ministerie van VWS
Ministerie van BZK
Ministerie van LNV (EZ)
RIVM
RVO.nl
Zorginstituut Nederland
Informatie Knooppunt Zorgfraude
Pharos
Gemeente Amersfoort
Gemeente Amsterdam
Gemeente Arnhem
Gemeenten 's-Hertogenbosch
Gemeente Nijmegen
Gemeente Tilburg
Gemeente Weesp
GGD Gooi- en Vechtstreek
GGD Flevoland
Stuurgroep Actieplan Wachttijden GGZ
Liva Healthcare (DK)

+

Programma Energiesprong
Stroomversnelling
Deltaprogramma Rivieren
Platform Ruimte voor Lopen
Wandelnet
Fietsersbond
Programma Groen en de Stad
Programma Tweede Natuur
Federatie Landbouw en Zorg
SURF
Netherlands eScience Center
saMBO ICT
Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
Universiteit Utrecht
Wageningen UR
Hartstichting
Natuurmonumenten

alternative

Werkterreinen

Verduurzaming & energietransitie * Gezonde leefstijl * Gezondheidszorg * Groen, natuur & landbouw * Mobiliteit * Digitalisering * Onderwijsvernieuwing * Bestuur & leiderschap * Communicatie, positionering & branding.

alternative

Typering als gespreksleider en procesbegeleider

Marcel opereert uitnodigend, laagdrempelig en informeel. Hij is nieuwsgierig, energiek en inhoudelijk to the point. Marcel bewaakt de rode draad en legt graag verbindingen. Hij varieert makkelijk met werkvormen om het juiste gesprek tot stand te brengen.

alternative

Korte werkhistorie

Sinds 2006 is Marcel medeoprichter, adviseur en partner bij Mannen met plannen. Daarvoor was hij (senior) communicatieadviseur en (markt)onderzoeker bij verschillende bureaus. Van 2002 tot en met 2012 was Marcel parttime docent Communicatiemanagement en Externe Communicatie bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Naast zijn werk voor Mannen met plannen is Marcel beeldend kunstenaar.

alternative