Beschermen

In ons keurig uitgelegde en volgeplande land vonden we lange tijd dat we natuur het beste beschermden door er specifieke gebieden voor aan te wijzen. Als we natuur achter een hek stoppen, dan is het goed, leek lange tijd de gedachte. Het aanwijzen en in stand houden van specifieke natuurgebieden is nog steeds cruciaal. Tegelijkertijd is de verbinding tussen natuur en samenleving er een beetje door uit het oog geraakt.

Natuurinclusief

Steeds nadrukkelijker dringt het besef door dat natuur overal een plek verdient. In steden en dorpen, op bedrijfsterreinen, rond zorginstellingen, in en rond het water en in het landelijk gebied. We moeten natuur in balans brengen met onze menselijke activiteiten. Dat biedt allerlei voordelen op het gebied van leefbaarheid, gezondheid, klimaatadaptatie en vestigingsklimaat.

alternative

Meerdere belangen

Bij het verbinden van natuur en samenleving raakt het belang van natuur natuurlijk meteen verschillende andere belangen, zoals die van woningbouw, mobiliteit, landbouw en recreatie. De kunst is die belangen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Dat vergt overleg, experiment en afspraken. En soms ook: keuzes maken en doorpakken.

alternative

Mannen met plannen maakte communicatieplannen, voerde die uit en begeleidde bijeenkomsten voor uiteenlopende organisaties en programma's die werk(t)en aan meer groen en natuur, waaronder:

  • het beleidsprogramma Nationale Parken, een samenwerking nationale parken, provincies en Rijk om de ruim 22 Nederlandse nationale parken van een impuls te voorzien;
  • het programma Veenweiden Krimpenerwaard, waarin agrariërs, particuliere grondeigenaren, overheid en partners samen 2.250 hectare oerhollandse veenweidenatuur realiseren;
  • het programma Groen en de Stad, dat streefde naar meer groen in en rondom steden;
  • het programma Tweede Natuur, dat slimme combinaties van natuur en andere maatschappelijke doelen verkende en onder de aandacht bracht.