Nederland verduurzamen

Nederland moet duurzamer, dat geldt ook voor woningen. Technisch is het al decennia geen enkel probleem om gebouwen energiezuinig of Nul op de Meter te maken. Alleen de toepassing kwam maar moeilijk op gang. Bouwers werkten te traditioneel en/of kregen geen innovatieruimte bij nieuwbouw en renovatie. Toeleveranciers en installateurs deden keurig waarvoor ze zijn besteld, maar werkten onvoldoende samen om bijvoorbeeld isolatie, ventilatie en energieopwekking optimaal op elkaar af te stemmen. Overheden en woningcorporaties vroegen er te weinig om of zaten er onvoldoende bovenop. Resultaat: er lekte veel energie weg in Nederland. Letterlijk.

alternative

Nul op de Meter is mainstream

Langzaam maar zeker keert het tij. Toen we vijftien jaar geleden betrokken raakten bij de energietransitie, was energieneutraal iets voor dromers en drammers. Nu is Nul op de Meter al aardig mainstream. Daarmee is een energiezuinig woningbestand natuurlijk nog niet geregeld. Gemeenten, woningcorporaties, woningeigenaren, bouwers, toeleveranciers, energieleveranciers; iedereen moet dingen anders doen. Dat kost tijd, maar het kan eigenlijk niet snel genoeg gaan.

alternative

Langjarig betrokken

In al die jaren dat we betrokken waren, begeleidden we talloze bijeenkomsten die tot doel hadden de energietransitie van de bebouwde omgeving verder te helpen. Bestuurlijke overleggen tussen woningcorporaties en bouwers om tot afspraken te komen bijvoorbeeld. Grote congressen zoals De Voorsprong en Energy-Up om mensen te enthousiasmeren. Samenwerksessies om vraag en aanbod op het gebied van renovatie bij elkaar te brengen. Webinars over de nieuwe generatie warmtenetten en over slimme energiemonitoring. Voorlichtingsbijeenkomsten over subsidieregelingen en nieuwe energie-eisen. Kleinere innovatieateliers rondom nieuwe renovatie-concepten. We deden dat onder meer met en voor Stroomversnelling, Energiesprong, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, TKI Urban Energy, gemeente Utrecht en Programma Aardgasvrije Wijken.

alternative