Leefstijl

Een aanzienlijk deel van ziekten aan hart en vaat, diabetes type 2, longaandoeningen, slijtage aan gewrichten, bepaalde vormen van kanker en depressie komt door een ongezonde leefstijl. Oftewel: roken, weinig bewegen, ongezonde voeding en overmatig alcoholgebruik. Allerlei professionals proberen Nederlanders te helpen hun eigen leefstijl te verbeteren. Ze werken bijvoorbeeld bij de GGD, GGZ-instellingen, thuiszorgorganisaties en sportserviceorganisaties. Maar ook als beleidsmedewerker bij gemeenten en rijk. Of als expert bij thema-instituten en het RIVM.

alternative

Hardnekkige gezondheidsverschillen

Het werk in dit veld is ingewikkeld: doelgroepen zijn lastig te bereiken en er spelen vaak andere factoren mee, zoals armoede, opvoedstress of woningnood. Er zijn helaas hardnekkige gezondheidsverschillen tussen mensen die goed en mensen die minder goed af zijn in onze samenleving. Het betekent dat lokaal, regionaal en landelijk samenwerking nodig is tussen diverse organisaties en beroepsgroepen met uiteenlopende perspectieven. Ook staan de financiën onder druk. Samen vooruitkomen vraagt dus om meer dan alleen verstand hebben van een gezonde leefstijl.

alternative

Koers uitstippelen, mouwen omhoog en aan de slag

Mannen met plannen ondersteunde op verschillende plekken en manieren bij deze opgave. Een greep uit het werk dat we deden.

  • Voor het RIVM begeleidden we regionale en lokale samenwerksessies, gericht op het intensiveren van de samenwerking tussen onder meer GGD'en, huisartsen, buurtsportcoaches, diëtisten, fysiotherapeuten en welzijnswerkers. We ontwikkelden het spel Samenwerken in de wijk.
  • In Nijmegen hielpen we de initiatiefnemers van netwerkverband ‘Groen Gezond en in beweging’ (Radboud UMC, Gemeente, GGD Gelderland Zuid) de gezamenlijke koers aan te scherpen.
  • Voor de gemeente Utrecht en het RIVM begeleidden we een serie wijkgesprekken met bewoners over het verbeteren van hun leefomgeving.
  • Voor Gezonde Kinderopvang ontwikkelden we de basis-communicatiestrategie.
  • Voor de GGD Gelderland Zuid begeleidden we een reeks tafelgesprekken met partners van de GGD als voeding voor het meerjarenbeleid.
  • Voor Pharos en gemeenten begeleidden we wijkbijeenkomsten — met bewoners en betrokkenen uit gezondheid, zorg en welzijn — om binnen de wijk de belangrijkste gezondheidsissues te identificeren en prioriteiten te stellen voor een aanpak.
  • Voor GGD Gooi en Vechtstreek begeleidden we sessies met bestuurders van gemeenten om tot gezamenlijk beleid te komen rond alcoholconsumptie en roken.
alternative