Naar nóg beter hoger onderwijs

Het hoger onderwijs verandert. Het beweegt richting onderwijs op maat. Op maat van de interesses, het beroepsperspectief, de voorgeschiedenis, de beschikbare tijd en de leervoorkeuren van de student wel te verstaan. Zodat de onderwijskwaliteit blijft groeien, met als resultaat minder uitval en betere studieresultaten. ICT en digitalisering kunnen een enorme aanjager zijn van deze verandering, maar daar moeten onderwijsinstellingen wel wat voor doen.

Versnellingsplan

Universiteiten, hogescholen en SURF maakten een versnellingsagenda voor onderwijsinnovatie met ICT en voeren die uit. Een greep uit de punten op die agenda: digitale geletterdheid in onderwijscurricula opnemen; uitwisseling tussen onderwijsinstellingen voor studenten makkelijker maken; open leermaterialen ontwikkelen en hergebruiken; studiedata benutten om het onderwijs nóg beter te ontwerpen; onderwijsinnovatie baseren op onderzoek naar wat wel en niet werkt; en meer openstaan voor zogeheten ‘Edtech’ bedrijven (van EDucatie en TECHnologie).

alternative

De versnelling ondersteunen

Voor de coöperatie SURF modereerden we bijeenkomsten die aan de basis stonden van de versnellingsagenda, zoals visiebijeenkomsten over onderwijs op maat en 24-uurs sessies met innovatiemanagers van onderwijsinstellingen. Vervolgens deden we uiteenlopend werk voor het Versnellingsplan, waaronder de kick off bijeenkomst met alle versnellingsteams en sessies met het koersteam van bestuurders. We deden jaarplansessies met enkele zoneteams en hielpen hen met de communicatieaanpak. Zo maken we deze fascinerende verandering van nabij mee.

alternative

Op het snijvlak van onderwijs, onderzoek en digitalisering werk(t)en we ook voor het Netherlands eScience Centre en saMBO-ICT.