Versterken van samenwerking in de regio

Zeker, er zijn meer mooie streken in ons land. En er zijn regio’s die óók economisch sterk zijn. Maar nergens in Nederland gaan economische kracht en een fantastische leefomgeving zo samen als in de regio rond Arnhem en Nijmegen. Om die combinatie van economische kracht en kwaliteit van leven te behouden moeten de achttien gemeenten van de regio wel samenwerken, en daar was een beetje de klad ingekomen na het opheffen van de stadsregio Arnhem-Nijmegen.Het is ook niet gemakkelijk in een regio met niet één maar twee ambitieuze steden, en zestien kleinere gemeenten daaromheen met hele verschillende opgaven en perspectieven.

alternative

Gezonde Groei wordt Groene Metropoolregio

Mannen met plannen droeg in twee fasen bij aan de gewenste versterking van de samenwerking. In de eerste fase ging het vooral om het opstellen van een aansprekend bindend verhaal en het werken aan vertrouwen tussen de gemeenten. We ontwikkelden en begeleidden bijeenkomsten, hielpen bij het vinden en bewaken van het leidmotief van 'Gezonde groei' en de vertaling in diverse middelen om het proces te ondersteunen, waaronder een magazine met smaakmakers en spraakmakers uit de regio.

alternative

Gemeenschappelijke regeling

In de tweede fase werkten de gemeenten aan een nieuwe gemeenschappelijke regeling, die moest voldoen aan drie voorwaarden: meer slagkracht, een scherper profiel en democratische legitimering. In deze periode verzorgden we de onpartijdige gespreksleiding (live en online) in bijeenkomsten met ambtenaren, raadsleden en bestuurders, in een prettige samenwerking met de stuur- en projectgroep, kwartiermaker Jan Herman de Baas en Uum Urban Management. Uiteindelijk stemden alle achttien gemeenteraden in met de plannen voor de nieuwe samenwerkingsvorm, die op 1 januari 2021 van start ging onder de noemer Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.