Geboren als voetgangers

Lopen is de meest vanzelfsprekende vorm van bewegen. Het levert veel voordelen op en toch schiet de ruimte voor lopen vaak tekort. Het platform Ruimte voor Lopen wil daar verandering in brengen.

Krachten gebundeld

Tientallen overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hebben hun krachten gebundeld om meer ruimte voor lopen te creëren. Meer ruimte in het hoofd, in beleid én buiten. Het platform omvat organisaties als het rijk, provincies, gemeenten, ANWB, RIVM, Staatsbosbeheer, NOC*NSF, Jantje Beton, NS, JOGG, SWOV, CROW en Wandelnet. Ruimte voor Lopen ging in 2019 van start tijdens het internationale congres Walk21 in Rotterdam.

alternative

Gedeelde ambitie

Samenwerking tussen veel verschillende partners vergt een gedeelde ambitie en gezamenlijke koers, goede onderlinge afstemming en een helder verhaal voor de 'buitenwereld'. Mannen met plannen zorgde voor de communicatiestrategie, begeleidde real life en online bijeenkomsten met de partners en ondersteunde de totstandkoming van de agenda Ruimte voor Lopen. We werkten samen met vormgever Karel Hoogteyling en animator Bram Donders.

alternative

Ons werk voor Ruimte voor Lopen ligt mooi in het verlengde van werkzaamheden die we voor andere opdrachtgevers deden.

  • Het RIVM, Pharos, gemeenten en GGD'en die een gezonde leefstijl stimuleren.
  • Wandelnet en de Fietsersbond, die gezonde en duurzame mobiliteit een impuls geven.
  • Het programma Groen en de Stad, dat streefde naar meer groen in en rondom steden.
  • Het programma Tweede Natuur, dat slimme combinaties van natuur en andere maatschappelijke doelen verkende en onder de aandacht bracht.